Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Smól)

ród: Smól (Jakub Smól)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia