Nazwiska (Smól)

ród: Smól (Jakub Smól)
wszystkie rodyinne rody
N P S

N


Nowak Anna po mężu Paruszewska-Czajkowska
Nowak Helena [matka: Maria]
Nowak Józef

P


Parra Segarra María
Paruszewska Maria Joanna po mężu Szarf [rodzice: Krzysztof, Anna]
Paruszewska-Czajkowska Anna
Paruszewski Dymitr
Paruszewski Krzysztof [rodzice: Franciszek, Krystyna]
Paruszewski Parra Lena
Paszyk Katarzyna po mężu Smól

S


Smól Helena po mężu Nowak [matka: Maria]
Smól Jakub
Smól Katarzyna
Smól Maria po mężu Szczepańska
Szarf Antonina
Szarf Ignacy
Szarf Jerzy
Szarf Maria [rodzice: Krzysztof, Anna]
Szarf Tomasz
Szczepańska Maria
Stworzono w aplikacji JSFamilia