Wiek w chwili obecnej (Świerk)
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

ród: Świerk (Michał Świerk)
wszystkie rodyinne rody
Bartosz Paruszewski ma 4 lata
Maja Paruszewska ma 5 lat
Julia Korbik ma 6 lat
Marta Bodych ma 11 lat
Linda Paruszewska ma 18 lat
Dorota Korbik ma 21 lat
Jessica Lubońska ma 22 lata
Adrian Luboński ma 27 lat
Dominika Korbik ma 27 lat
Julianna Zimna ma 30 lat
Dominika Matyszczak ma 32 lata
Dawid Korbik ma 32 lata
Radosław Luboński ma 33 lata
Michał Bodych ma 34 lata
Małgorzata Paruszewska ma 37 lat
Arkadiusz Paruszewski ma 39 lat
Renata Paruszewska ma 52 lata
Barbara Paruszewska ma 56 lat
Krystyna Paruszewska ma 59 lat
Danuta Paruszewska ma 61 lat
Zbigniew Paruszewski ma 63 lata
Paulina Świerk ma 82 lata
Stworzono w aplikacji JSFamilia