Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Świerk)

ród: Świerk (Michał Świerk)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia