Świerk

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Świerk, którego protoplasta to Michał Świerk. Ród Świerk liczy 28 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 25 żyjących i 3 zmarłe; 16 kobiet i 12 mężczyzn; w 4 pokoleniach Michał Świerk ma 18 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia