Właściwości osób
przezwisko lub pseudonim (Świerk)

ród: Świerk (Michał Świerk)
wszystkie rodyinne rody
osoba przezwisko lub pseudonim
Stworzono w aplikacji JSFamilia