Właściwości zdarzeń
Świadkowie ślubu (Świerk)

ród: Świerk (Michał Świerk)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie witnesses
Stworzono w aplikacji JSFamilia