Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

1 wnuk:

Zbigniew Korbik, Renata Paruszewska

3 wnuków:

Danuta Paruszewska z domu Paruszewska, Zbigniew Romuald Paruszewski

4 wnuków:

Katarzyna Świerk †#, Michał Świerk †#

9 wnuków:

Paulina Paruszewska z domu Świerk, Ryszard Paruszewski †

4 prawnuków:

Paulina Paruszewska z domu Świerk, Ryszard Paruszewski †

9 prawnuków:

Katarzyna Świerk †#, Michał Świerk †#

4 pra×2wnuków:

Katarzyna Świerk †#, Michał Świerk †#
Stworzono w aplikacji JSFamilia