Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Świerk)

ród: Świerk (Michał Świerk)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia