Rodzaje miejsc — wioska (Świerk)

ród: Świerk (Michał Świerk)
wszystkie rodyinne rody
D R

D


Dudyńce

R


Ruda Komorska
Stworzono w aplikacji JSFamilia