Właściwości zdarzeń
Rodzice chrzestni (Szarf)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie rodzice chrzestni
Stworzono w aplikacji JSFamilia