Wiek w chwili narodzin dziecka (Szarf)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
Barbara Szarf z domu Rozumek miała19 latgdy urodziła syna (Tomasz Szarf)
Zbigniew Szarf miał23 latagdy urodził mu się syn (Tomasz Szarf)
Barbara Szarf z domu Rozumek miała25 latgdy urodziła córkę (Anna Barbara Szarf)
Tomasz Szarf miał26 latgdy urodził mu się syn (Jerzy Bruno Szarf)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała26 latgdy urodziła syna (Jerzy Bruno Szarf)
Zbigniew Szarf miał30 latgdy urodziła mu się córka (Anna Barbara Szarf)
Tomasz Szarf miał31 latgdy urodziła mu się córka (Antonina Matylda Szarf)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała31 latgdy urodziła córkę (Antonina Matylda Szarf)
Tomasz Szarf miał36 latgdy urodził mu się syn (Ignacy Tomasz Szarf)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała36 latgdy urodziła syna (Ignacy Tomasz Szarf)
Znaleziono 10 narodzin dziecka, dla których można było ustalić wiek rodzica w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej dzieci). Średnia wieku rodzenia dzieci u mężczyzn wynosi 29 lat, zaś u kobiet 28 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia