Wiek w chwili ślubu (Szarf)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
Barbara Szarf z domu Rozumek miała19 latgdy brała ślub (mąż: Zbigniew Szarf)
Tomasz Szarf miał22 latagdy brał ślub (żona: Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała23 latagdy brała ślub (mąż: Tomasz Szarf)
Zbigniew Szarf miał23 latagdy brał ślub (żona: Barbara Szarf z domu Rozumek)
Znaleziono 4 śluby, dla których można było ustalić wiek osób w takiej chwili (znana data narodzin, znana data ślubu). Średnia wieku ożenku mężczyzn wynosi 23 lata, zaś średnia wieku zamążpójścia kobiet wynosi 21 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia