Wiek w chwili obecnej (Szarf)
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
Ignacy Szarf ma 2 lata
Antonina Szarf ma 7 lat
Jerzy Szarf ma 12 lat
Anna Szarf ma 32 lata
Tomasz Szarf ma 38 lat
Maria Paruszewska ma 39 lat
Barbara Rozumek ma 58 lat
Zbigniew Szarf ma 62 lata
Stworzono w aplikacji JSFamilia