Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Szarf)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia