Szarf

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Szarf, którego protoplasta to Zbigniew Szarf. Rodzina związana jest z miejscowością Poznań. Ród Szarf liczy 8 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 8 żyjących i 0 zmarłych; 4 kobiety i 4 mężczyzn; w 2 pokoleniach Zbigniew Szarf ma 5 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia