Właściwości zdarzeń
Świadkowie ślubu (Szarf)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie witnesses
Stworzono w aplikacji JSFamilia