Liczba wnuków
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

† = nie żyje, # = dopiero po śmierci, …… = żyjący pradziadkowie

3 wnuków:

Barbara Szarf z domu Rozumek, Zbigniew Szarf
Stworzono w aplikacji JSFamilia