Liczba rodzeństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

3 braci lub siostry — 3 osoby
3 braci lub siostryIgnacy Tomasz Szarf
3 braci lub siostryJerzy Bruno Szarf
3 braci lub siostryAntonina Matylda Szarf
2 braci lub siostry — 2 osoby
2 braci lub siostryAnna Barbara Szarf
2 braci lub siostryTomasz Szarf
Stworzono w aplikacji JSFamilia