Liczba współmałżonków
w ciągu całego życia wskutek rozwodów lub wdowieństwa
(obliczenia i stan wiedzy na dzień 17.05.2012)

1 małżonek — 4 osoby
1 żonaZbigniew Szarf
1 mążBarbara Szarf z domu Rozumek
1 żonaTomasz Szarf
1 mążMaria Joanna Szarf z domu Paruszewska
brak współmałżonka — 1 osoba
pannaAnna Barbara Szarf
Stworzono w aplikacji JSFamilia