Popularne nazwiska (Szarf) (3)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody

1. Szarf (8)

Anna, Antonina, Barbara, Ignacy, Jerzy, Maria, Tomasz, Zbigniew

2. Paruszewski, Paruszewska, (1)

Maria

2. Rozumek (1)

Barbara
Stworzono w aplikacji JSFamilia