Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Szarf)

ród: Szarf (Zbigniew Szarf)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia