Właściwości zdarzeń
Rodzice chrzestni (Szymankiewicz)

ród: Szymankiewicz (Franciszek Szymankiewicz)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie rodzice chrzestni
Stworzono w aplikacji JSFamilia