Wiek w chwili narodzin dziecka (Szymankiewicz)

ród: Szymankiewicz (Franciszek Szymankiewicz)
wszystkie rodyinne rody
Monika Koprowska z domu Paruszewska miała18 latgdy urodziła córkę (Małgorzata Musiałowska)
Robert Balicki miał18 latgdy urodziła mu się córka (Patrycja Balicka)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała19 latgdy urodziła córkę (Renata Cierzniak z domu Balicka)
Alicja Furtak z domu Sieradzka miała19 latgdy urodziła syna (Michał Furtak)
Anna Łakoma z domu Paruszewska miała19 latgdy urodziła syna (Damian Łakomy)
Renata Paruszewska miała19 latgdy urodziła syna (Dawid Korbik)
Teresa Przebieracz z domu Tabert miała19 latgdy urodziła córkę (Edyta Przebieracz)
Mariusz Paruszewski miał20 latgdy urodził mu się syn (Dariusz Paruszewski)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała20 latgdy urodziła córkę (Teresa Przebieracz z domu Tabert)
Aneta Regulska z domu Balicka miała20 latgdy urodziła syna (Dominik Regulski)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał20 latgdy urodziła mu się córka (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Anna Przebieracz miała20 latgdy urodziła córkę (Amelia Sroka)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała20 latgdy urodziła córkę (Jadwiga Tabert z domu Paruszewska)
Jakub Jerzy Paruszewski miał20 latgdy urodził mu się syn (Kamil Dawid Paruszewski)
Bogdan Paruszewski miał20 latgdy urodziła mu się córka (Katarzyna Paruszewska)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała21 latgdy urodziła córkę (Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska)
Zenon Stefan Paruszewski miał21 latgdy urodziła mu się córka (Hanna Paruszewska)
Teresa Przebieracz z domu Tabert miała21 latgdy urodziła córkę (Anna Przebieracz)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała21 latgdy urodziła córkę (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała21 latgdy urodziła córkę (Monika Koprowska z domu Paruszewska)
Barbara Oliwa z domu Paruszewska miała21 latgdy urodziła syna (Michał Oliwa)
Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska miała21 latgdy urodziła córkę (Magdalena Orzechowska)
Danuta Paruszewska z domu Paruszewska miała21 latgdy urodziła syna (Arkadiusz Paruszewski)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała21 latgdy urodziła córkę (Alicja Furtak z domu Sieradzka)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała21 latgdy urodziła córkę (Danuta Paruszewska z domu Paruszewska)
Alicja Furtak z domu Sieradzka miała21 latgdy urodziła córkę (Barbara Furtak)
Alicja Furtak z domu Sieradzka miała21 latgdy urodziła syna (Mateusz Furtak)
Jolanta Pisula z domu Paruszewska miała21 latgdy urodziła syna (Artur Balicki)
Rafał Kurlapski miał21 latgdy urodziła mu się córka (Kamila Kurlapska)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał21 latgdy urodziła mu się córka (Jolanta Pisula z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała22 latagdy urodziła syna (Henryk Paruszewski)
Mariusz Paruszewski miał22 latagdy urodził mu się syn (Andrzej Paruszewski)
Monika Koprowska z domu Paruszewska miała22 latagdy urodziła córkę (Marta Koprowska)
Wanda Janiak miała22 latagdy urodziła syna (Łukasz Janiak)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał22 latagdy urodził mu się syn (Roman Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała22 latagdy urodziła syna (Stanisław Paruszewski)
Michał Bodych miał22 latagdy urodziła mu się córka (Marta Bodych)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała22 latagdy urodziła córkę (Jolanta Pisula z domu Paruszewska)
Jakub Jerzy Paruszewski miał22 latagdy urodziła mu się córka (Maja Paruszewska)
Alicja Furtak z domu Sieradzka miała22 latagdy urodziła syna (Tomasz Furtak)
Robert Balicki miał22 latagdy urodziła mu się córka (Magdalena Balicka)
Ryszard Paruszewski miał22 latagdy urodziła mu się córka (Danuta Paruszewska z domu Paruszewska)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał22 latagdy urodził mu się syn (Zbigniew Romuald Paruszewski)
Zenon Stefan Paruszewski miał22 latagdy urodził mu się syn (Jerzy Paruszewski)
Zenon Stefan Paruszewski miał22 latagdy urodził mu się syn (Zdzisław Paruszewski)
Aldona Hernes z domu Paruszewska miała22 latagdy urodziła syna (Przemysław Hernes)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała22 latagdy urodziła córkę (Krystyna Paruszewska)
Monika Paruszewska z domu Kowalak miała22 latagdy urodziła syna (Kamil Dawid Paruszewski)
Barbara Lubońska z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła syna (Radosław Luboński)
Renata Cierzniak z domu Balicka miała23 latagdy urodziła syna (Patryk Cierzniak)
Lech Paruszewski miał23 latagdy urodził mu się syn (Mariusz Paruszewski)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła syna (Grzegorz Sieradzki)
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła syna (Andrzej Tomaszewski)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła syna (Krzysztof Tabert)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła syna (Robert Balicki)
Krzysztof Tabert miał23 latagdy urodziła mu się córka (Katarzyna Tabert)
Zbigniew Romuald Paruszewski miał23 latagdy urodził mu się syn (Arkadiusz Paruszewski)
Małgorzata Miśkiewicz miała23 latagdy urodziła syna (Patryk Balicki)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała23 latagdy urodziła córkę (Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska)
Walenty Paruszewski miał23 latagdy urodził mu się syn (Stanisław Paruszewski)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała23 latagdy urodziła syna (Zbigniew Romuald Paruszewski)
Aldona Hernes z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła syna (Tomasz Hernes)
Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła córkę (Anna Orzechowska)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała23 latagdy urodziła córkę (Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska)
Marcin Tabert miał23 latagdy urodziła mu się córka (Michalina Tabert)
Jerzy Paruszewski miał23 latagdy urodziła mu się córka (Wanda Janiak)
Arleta Kurlapska z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła córkę (Kamila Kurlapska)
Danuta Paruszewska z domu Paruszewska miała23 latagdy urodziła córkę (Małgorzata Bodych z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała24 latagdy urodziła syna (Zygmunt Józef Paruszewski)
Gabriel Paruszewski miał24 latagdy urodził mu się syn (Bogdan Paruszewski)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał24 latagdy urodził mu się syn (Paweł Paruszewski)
Ryszard Paruszewski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Krystyna Paruszewska)
Mariusz Paruszewski miał24 latagdy urodził mu się syn (Krzysztof Paruszewski)
Lech Paruszewski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Anna Łakoma z domu Paruszewska)
Rafał Kurlapski miał24 latagdy urodził mu się syn (Patryk Kurlapski)
Henryk Paruszewski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Jadwiga Tabert z domu Paruszewska)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała24 latagdy urodziła syna (Mariusz Miśkiewicz)
Anna Łakoma z domu Paruszewska miała24 latagdy urodziła syna (Marcin Łakomy)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał24 latagdy urodził mu się syn (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Marcin Kiełbowski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Amelia Kiełbowska)
Teresa Przebieracz z domu Tabert miała24 latagdy urodziła syna (Piotr Przebieracz)
Mariusz Paruszewski miał24 latagdy urodził mu się syn (Bartosz Paruszewski)
Roman Tabert miał24 latagdy urodził mu się syn (Dawid Tabert)
Renata Cierzniak z domu Balicka miała24 latagdy urodziła syna (Łukasz Cierzniak)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała24 latagdy urodziła syna (Grzegorz Balicki)
Renata Paruszewska miała24 latagdy urodziła córkę (Dominika Korbik)
Zenon Stefan Paruszewski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Zofia Paruszewska)
Julianna Zimna miała24 latagdy urodziła córkę (Maja Anna Paruszewska)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała24 latagdy urodziła syna (Marcin Sieradzki)
Monika Paruszewska z domu Kowalak miała24 latagdy urodziła córkę (Maja Paruszewska)
Zdzisław Paruszewski miał24 latagdy urodziła mu się córka (Arleta Kurlapska z domu Paruszewska)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała24 latagdy urodziła córkę (Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska)
Jolanta Balicka z domu Szymczak miała25 latgdy urodziła syna (Radosław Balicki)
Gabriel Paruszewski miał25 latgdy urodził mu się syn (Dariusz Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała25 latgdy urodziła córkę (Krystyna Balicka z domu Paruszewska)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała25 latgdy urodziła syna (Jan Paruszewski)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała25 latgdy urodziła syna (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Dominika Matyszczak miała25 latgdy urodziła córkę (Julia Korbik)
Anna Łakoma z domu Paruszewska miała25 latgdy urodziła córkę (Joanna Łakoma)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała25 latgdy urodziła córkę (Agnieszka Miśkiewicz)
Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska miała25 latgdy urodziła córkę (Amelia Kiełbowska)
Małgorzata Bodych z domu Paruszewska miała25 latgdy urodziła córkę (Marta Bodych)
Jerzy Paruszewski miał25 latgdy urodziła mu się córka (Halina Jeziorska z domu Paruszewska)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał25 latgdy urodziła mu się córka (Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska)
Julianna Zimna miała25 latgdy urodziła syna (Bartosz Paruszewski)
Dariusz Paruszewski miał25 latgdy urodziła mu się córka (Romualda Paruszewska)
Artur Balicki miał25 latgdy urodził mu się syn (Radosław Balicki)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała26 latgdy urodziła syna (Jerzy Paruszewski)
Zbigniew Romuald Paruszewski miał26 latgdy urodziła mu się córka (Małgorzata Bodych z domu Paruszewska)
Tomasz Szarf miał26 latgdy urodził mu się syn (Jerzy Bruno Szarf)
Walenty Paruszewski miał26 latgdy urodził mu się syn (Jan Paruszewski)
Dawid Korbik miał26 latgdy urodziła mu się córka (Julia Korbik)
Ryszard Miśkiewicz miał26 latgdy urodził mu się syn (Mariusz Miśkiewicz)
Arleta Kurlapska z domu Paruszewska miała26 latgdy urodziła syna (Patryk Kurlapski)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała26 latgdy urodziła syna (Jerzy Bruno Szarf)
Alicja Furtak z domu Sieradzka miała26 latgdy urodziła córkę (Karolina Furtak)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał26 latgdy urodził mu się syn (Krzysztof Wojciech Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała26 latgdy urodziła córkę (Weronika Wiśniewska z domu Paruszewska)
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała26 latgdy urodziła córkę (Joanna Tomaszewska)
Dariusz Paruszewski miał26 latgdy urodził mu się syn (Jakub Paruszewski)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała27 latgdy urodziła córkę (Barbara Lubońska z domu Paruszewska)
Ludomira Paruszewska z domu Chmielewska miała27 latgdy urodziła córkę (Wanda Janiak)
Barbara Oliwa z domu Paruszewska miała27 latgdy urodziła córkę (Marta Oliwa)
Zdzisław Paruszewski miał27 latgdy urodził mu się syn (Zbigniew Paruszewski)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała27 latgdy urodziła syna (Zbigniew Miśkiewicz)
Zygmunt Józef Paruszewski miał27 latgdy urodził mu się syn (Lech Paruszewski)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała27 latgdy urodziła córkę (Ilona Sieradzka)
Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska miała27 latgdy urodziła syna (Sergiusz Ignacy Rzepka)
Joanna Anielak z domu Janiak miała27 latgdy urodziła córkę (Michalina Anielak)
Zenon Stefan Paruszewski miał27 latgdy urodziła mu się córka (Danuta Sieradzka z domu Paruszewska)
Krzysztof Tabert miał27 latgdy urodziła mu się córka (Marcelina Tabert)
Ryszard Miśkiewicz miał27 latgdy urodziła mu się córka (Agnieszka Miśkiewicz)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał27 latgdy urodziła mu się córka (Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska)
Henryk Paruszewski miał27 latgdy urodziła mu się córka (Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała27 latgdy urodziła syna (Krzysztof Wojciech Paruszewski)
Walenty Paruszewski miał27 latgdy urodziła mu się córka (Weronika Wiśniewska z domu Paruszewska)
Grzegorz Balicki miał27 latgdy urodził mu się syn (Piotr Balicki)
Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska miała27 latgdy urodziła syna (Sławomir Orzechowski)
Bartosz Rzepka miał27 latgdy urodził mu się syn (Sergiusz Ignacy Rzepka)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała28 latgdy urodziła syna (Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski)
Ryszard Paruszewski miał28 latgdy urodziła mu się córka (Barbara Lubońska z domu Paruszewska)
Wanda Janiak miała28 latgdy urodziła córkę (Joanna Anielak z domu Janiak)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała28 latgdy urodziła córkę (Aneta Regulska z domu Balicka)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała28 latgdy urodziła syna (Józef Paruszewski)
Grażyna Jankowiak z domu Paruszewska miała28 latgdy urodziła syna (Arkadiusz Paruszewski)
Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska miała28 latgdy urodziła syna (Przemysław Orzechowski)
Roman Paruszewski miał28 latgdy urodził mu się syn (Piotr Paruszewski)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała28 latgdy urodziła syna (Roman Tabert)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała28 latgdy urodziła syna (Jakub Jerzy Paruszewski)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał28 latgdy urodziła mu się córka (Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska)
Alicja Furtak z domu Sieradzka miała28 latgdy urodziła syna (Sebastian Furtak)
Henryk Paruszewski miał28 latgdy urodziła mu się córka (Krystyna Balicka z domu Paruszewska)
Zenon Stefan Paruszewski miał28 latgdy urodził mu się syn (Stanisław Paruszewski)
Zenon Stefan Paruszewski miał28 latgdy urodził mu się syn (Zygmunt Paruszewski)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała28 latgdy urodziła córkę (Małgorzata Miśkiewicz)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała28 latgdy urodziła syna (Jan Miśkiewicz)
Gabriel Paruszewski miał29 latgdy urodził mu się syn (Mariusz Paruszewski)
Ludomira Paruszewska z domu Chmielewska miała29 latgdy urodziła córkę (Halina Jeziorska z domu Paruszewska)
Barbara Lubońska z domu Paruszewska miała29 latgdy urodziła syna (Adrian Luboński)
Aldona Hernes z domu Paruszewska miała29 latgdy urodziła syna (Piotr Hernes)
Ryszard Miśkiewicz miał29 latgdy urodził mu się syn (Zbigniew Miśkiewicz)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał29 latgdy urodziła mu się córka (Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska)
Walenty Paruszewski miał29 latgdy urodził mu się syn (Józef Paruszewski)
Jan Miśkiewicz miał29 latgdy urodził mu się syn (Szymon Miśkiewicz)
Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska miała29 latgdy urodziła córkę (Pola Wiktoria Rzepka)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała30 latgdy urodziła syna (Zenon Stefan Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała30 latgdy urodziła córkę (Michalina Kiełbasa z domu Paruszewska)
Marcin Kiełbowski miał30 latgdy urodziła mu się córka (Nadia Kiełbowska)
Łukasz Janiak miał30 latgdy urodziła mu się córka (Gabriela Janiak)
Roman Tabert miał30 latgdy urodziła mu się córka (Kamila Tabert)
Roman Paruszewski miał30 latgdy urodził mu się syn (Błażej Paruszewski)
Paweł Paruszewski miał30 latgdy urodził mu się syn (Tomasz Paruszewski)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała30 latgdy urodziła córkę (Renata Paruszewska)
Bartosz Rzepka miał30 latgdy urodziła mu się córka (Pola Wiktoria Rzepka)
Ryszard Miśkiewicz miał30 latgdy urodziła mu się córka (Małgorzata Miśkiewicz)
Ryszard Miśkiewicz miał30 latgdy urodził mu się syn (Jan Miśkiewicz)
Renata Paruszewska miała30 latgdy urodziła córkę (Dorota Korbik)
Walenty Paruszewski miał31 latgdy urodziła mu się córka (Michalina Kiełbasa z domu Paruszewska)
Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska miała31 latgdy urodziła córkę (Nadia Kiełbowska)
Artur Balicki miał31 latgdy urodził mu się syn (Patryk Balicki)
Aldona Hernes z domu Paruszewska miała31 latgdy urodziła córkę (Monika Hernes)
Tomasz Szarf miał31 latgdy urodziła mu się córka (Antonina Matylda Szarf)
Grzegorz Balicki miał31 latgdy urodził mu się syn (Paweł Balicki)
Ryszard Paruszewski miał31 latgdy urodziła mu się córka (Renata Paruszewska)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała31 latgdy urodziła córkę (Antonina Matylda Szarf)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała31 latgdy urodziła syna (Konstanty Paruszewski)
Zygmunt Paruszewski miał32 latagdy urodził mu się syn (Robert Paruszewski)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał32 latagdy urodził mu się syn (Jakub Jerzy Paruszewski)
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała32 latagdy urodziła syna (Arkadiusz Tomaszewski)
Walenty Paruszewski miał32 latagdy urodził mu się syn (Konstanty Paruszewski)
Barbara Lubońska z domu Paruszewska miała33 latagdy urodziła córkę (Jessica Lubońska)
Józef Paruszewski miał33 latagdy urodził mu się syn (Henryk Paruszewski)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała33 latagdy urodziła syna (Marcin Tabert)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała33 latagdy urodziła córkę (Paulina Sieradzka)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała33 latagdy urodziła syna (Mirosław Paruszewski)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała33 latagdy urodziła córkę (Ewa Miśkiewicz)
Mariusz Miśkiewicz miał33 latagdy urodziła mu się córka (Marta Miśkiewicz)
Arkadiusz Paruszewski miał34 latagdy urodziła mu się córka (Maja Anna Paruszewska)
Józef Paruszewski miał34 latagdy urodził mu się syn (Zygmunt Józef Paruszewski)
Paweł Paruszewski miał34 latagdy urodziła mu się córka (Aleksandra Paruszewska)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała34 latagdy urodziła syna (Emil Krzysztof Paruszewski)
Zdzisław Paruszewski miał34 latagdy urodził mu się syn (Jan Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała34 latagdy urodziła syna (Julian Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała34 latagdy urodziła córkę (Aldona Hernes z domu Paruszewska)
Dymitr Konstanty Paruszewski miał34 latagdy urodziła mu się córka (Lena Paruszewski Parra)
Arkadiusz Paruszewski miał35 latgdy urodził mu się syn (Bartosz Paruszewski)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała35 latgdy urodziła syna (Andrzej Miśkiewicz)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała35 latgdy urodziła córkę (Klaudia Sieradzka)
Zygmunt Józef Paruszewski miał35 latgdy urodziła mu się córka (Barbara Oliwa z domu Paruszewska)
Bogdan Paruszewski miał35 latgdy urodził mu się syn (Mikołaj Paruszewski)
Ryszard Miśkiewicz miał35 latgdy urodziła mu się córka (Ewa Miśkiewicz)
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała35 latgdy urodziła córkę (Katarzyna Tomaszewska)
Walenty Paruszewski miał35 latgdy urodził mu się syn (Julian Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała36 latgdy urodziła córkę (Grażyna Jankowiak z domu Paruszewska)
Tomasz Szarf miał36 latgdy urodził mu się syn (Ignacy Tomasz Szarf)
Józef Paruszewski miał36 latgdy urodził mu się syn (Jerzy Paruszewski)
Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska miała36 latgdy urodziła syna (Ignacy Tomasz Szarf)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała37 latgdy urodziła syna (Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski)
Ryszard Miśkiewicz miał37 latgdy urodził mu się syn (Andrzej Miśkiewicz)
Zdzisław Paruszewski miał37 latgdy urodziła mu się córka (Dominika Paruszewska)
Henryk Paruszewski miał37 latgdy urodził mu się syn (Mirosław Paruszewski)
Roman Paruszewski miał37 latgdy urodziła mu się córka (Lilianna Paruszewska)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał38 latgdy urodził mu się syn (Emil Krzysztof Paruszewski)
Józef Paruszewski miał38 latgdy urodził mu się syn (Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski)
Henryk Paruszewski miał38 latgdy urodziła mu się córka (Aldona Hernes z domu Paruszewska)
Stanisław Paruszewski miał39 latgdy urodziła mu się córka (Anna Maria Paruszewska)
Halina Jeziorska z domu Paruszewska miała39 latgdy urodziła córkę (Izabela Jeziorska)
Henryk Paruszewski miał39 latgdy urodziła mu się córka (Grażyna Jankowiak z domu Paruszewska)
Karol Górczyński miał40 latgdy urodziła mu się córka (Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska)
Józef Paruszewski miał41 latgdy urodził mu się syn (Zenon Stefan Paruszewski)
Krystyna Paruszewska miała41 latgdy urodziła córkę (Linda Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała42 latagdy urodziła syna (Gabriel Paruszewski)
Stanisław Paruszewski miał46 latgdy urodził mu się syn (Ryszard Paruszewski)
Józef Paruszewski miał48 latgdy urodził mu się syn (Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski)
Józef Paruszewski miał53 latagdy urodził mu się syn (Gabriel Paruszewski)
Znaleziono 235 narodzin dziecka, dla których można było ustalić wiek rodzica w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej dzieci). Średnia wieku rodzenia dzieci u mężczyzn wynosi 29 lat, zaś u kobiet 26 lat.
Stworzono w aplikacji JSFamilia