Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Szymankiewicz)

ród: Szymankiewicz (Franciszek Szymankiewicz)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia