Szymankiewicz

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Szymankiewicz, którego protoplasta to Franciszek Szymankiewicz. Ród Szymankiewicz liczy 260 osób spokrewnionych i spowinowaconych; 206 żyjących i 54 zmarłe; 133 kobiety i 127 mężczyzn; w 8 pokoleniach Franciszek Szymankiewicz ma 194 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia