Właściwości osób
miejsce zamieszkania (Szymankiewicz)

ród: Szymankiewicz (Franciszek Szymankiewicz)
wszystkie rodyinne rody
osoba miejsce zamieszkania
Stworzono w aplikacji JSFamilia