Właściwości zdarzeń
Przyczyna śmierci (Tama)

ród: Tama (Szymon Tama)
wszystkie rodyinne rody
zdarzenie przyczyna
Stworzono w aplikacji JSFamilia