Tama

Oto linki do zestawień genealogicznych poświęconych wyłącznie rodowi Tama, którego protoplasta to Szymon Tama. Ród Tama liczy 264 osoby spokrewnionych i spowinowaconych; 206 żyjących i 58 zmarłych; 136 kobiet i 128 mężczyzn; w 8 pokoleniach Szymon Tama ma 197 potomków (tj. wyłączywszy osoby, które weszły do rodziny przez małżeństwo).
Stworzono w aplikacji JSFamilia