Wiek w chwili narodzin wnuka

Rody
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała39 latgdy urodziła jej się wnukczka (Małgorzata Musiałowska)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała39 latgdy urodziła jej się wnukczka (Edyta Przebieracz)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała40 latgdy urodziła jej się wnukczka (Teresa Przebieracz z domu Tabert)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała41 latgdy urodził jej się wnuk (Michał Furtak)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała41 latgdy urodziła jej się wnukczka (Anna Przebieracz)
Teresa Przebieracz z domu Tabert miała41 latgdy urodziła jej się wnukczka (Amelia Sroka)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała41 latgdy urodziła jej się wnukczka (Patrycja Balicka)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała42 latagdy urodził jej się wnuk (Patryk Cierzniak)
Helena Nowak z domu Smól miała42 latagdy urodziła jej się wnukczka (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Józef Nowak miał42 latagdy urodziła mu się wnukczka (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Gertruda Paruszewska z domu Kołodziej miała43 latagdy urodził jej się wnuk (Karol Paruszewski)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała43 latagdy urodził jej się wnuk (Stanisław Paruszewski)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała43 latagdy urodził jej się wnuk (Arkadiusz Paruszewski)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała43 latagdy urodziła jej się wnukczka (Barbara Furtak)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała43 latagdy urodził jej się wnuk (Mateusz Furtak)
Lech Paruszewski miał43 latagdy urodził mu się wnuk (Dariusz Paruszewski)
Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska miała43 latagdy urodziła jej się wnukczka (Marta Koprowska)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał43 latagdy urodził mu się wnuk (Artur Balicki)
Lech Paruszewski miał43 latagdy urodził mu się wnuk (Damian Łakomy)
Gertruda Paruszewska z domu Kołodziej miała44 latagdy urodził jej się wnuk (Jan Kanty Paruszewski)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała44 latagdy urodził jej się wnuk (Łukasz Cierzniak)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała44 latagdy urodził jej się wnuk (Krzysztof Tabert)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała44 latagdy urodziła jej się wnukczka (Renata Cierzniak z domu Balicka)
Czesława Kubis z domu Podymska miała44 latagdy urodziła jej się wnukczka (Jolanta Pisula z domu Paruszewska)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała44 latagdy urodził jej się wnuk (Tomasz Furtak)
Ryszard Paruszewski miał44 latagdy urodził mu się wnuk (Arkadiusz Paruszewski)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała44 latagdy urodził jej się wnuk (Artur Balicki)
Henryk Paruszewski miał44 latagdy urodziła mu się wnukczka (Teresa Przebieracz z domu Tabert)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała44 latagdy urodził jej się wnuk (Piotr Przebieracz)
Gabriel Paruszewski miał45 latgdy urodziła mu się wnukczka (Katarzyna Paruszewska)
Lech Paruszewski miał45 latgdy urodził mu się wnuk (Andrzej Paruszewski)
Czesława Kubis z domu Podymska miała45 latgdy urodził jej się wnuk (Zbigniew Romuald Paruszewski)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała45 latgdy urodziła jej się wnukczka (Małgorzata Bodych z domu Paruszewska)
Barbara Szarf z domu Rozumek miała45 latgdy urodził jej się wnuk (Jerzy Bruno Szarf)
Renata Paruszewska miała45 latgdy urodziła jej się wnukczka (Julia Korbik)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała46 latgdy urodziła jej się wnukczka (Jadwiga Tabert z domu Paruszewska)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała46 latgdy urodził jej się wnuk (Jan Paruszewski)
Jerzy Paruszewski miał46 latgdy urodził mu się wnuk (Łukasz Janiak)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała46 latgdy urodziła jej się wnukczka (Magdalena Balicka)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał46 latgdy urodził mu się wnuk (Arkadiusz Paruszewski)
Helena Nowak z domu Smól miała46 latgdy urodził jej się wnuk (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Ryszard Paruszewski miał46 latgdy urodziła mu się wnukczka (Małgorzata Bodych z domu Paruszewska)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał46 latgdy urodziła mu się wnukczka (Monika Koprowska z domu Paruszewska)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał46 latgdy urodził mu się wnuk (Jerzy Bruno Szarf)
Gertruda Paruszewska z domu Kołodziej miała47 latgdy urodził jej się wnuk (Tomasz Paruszewski)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała47 latgdy urodziła jej się wnukczka (Weronika Wiśniewska z domu Paruszewska)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała47 latgdy urodziła jej się wnukczka (Katarzyna Tabert)
Józef Nowak miał47 latgdy urodził mu się wnuk (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał47 latgdy urodziła mu się wnukczka (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała47 latgdy urodził jej się wnuk (Arkadiusz Paruszewski)
Jolanta Pisula z domu Paruszewska miała47 latgdy urodził jej się wnuk (Radosław Balicki)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała47 latgdy urodził jej się wnuk (Jerzy Bruno Szarf)
Henryk Paruszewski miał47 latgdy urodził mu się wnuk (Krzysztof Tabert)
Lech Paruszewski miał47 latgdy urodził mu się wnuk (Bartosz Paruszewski)
Zenon Stefan Paruszewski miał47 latgdy urodziła mu się wnukczka (Arleta Kurlapska z domu Paruszewska)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała47 latgdy urodziła jej się wnukczka (Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska)
Henryk Paruszewski miał48 latgdy urodziła mu się wnukczka (Renata Cierzniak z domu Balicka)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała48 latgdy urodził jej się wnuk (Mariusz Miśkiewicz)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała48 latgdy urodziła jej się wnukczka (Karolina Furtak)
Krystyna Balicka z domu Paruszewska miała48 latgdy urodził jej się wnuk (Dominik Regulski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała48 latgdy urodził jej się wnuk (Robert Balicki)
Lech Paruszewski miał48 latgdy urodził mu się wnuk (Marcin Łakomy)
Zdzisław Paruszewski miał48 latgdy urodziła mu się wnukczka (Kamila Kurlapska)
Zenon Stefan Paruszewski miał48 latgdy urodziła mu się wnukczka (Alicja Furtak z domu Sieradzka)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał48 latgdy urodziła mu się wnukczka (Małgorzata Bodych z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała49 latgdy urodziła jej się wnukczka (Wanda Janiak)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała49 latgdy urodził jej się wnuk (Józef Paruszewski)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała49 latgdy urodził jej się wnuk (Stanisław Paruszewski)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał49 latgdy urodził mu się wnuk (Andrzej Tomaszewski)
Czesława Kubis z domu Podymska miała49 latgdy urodził jej się wnuk (Krzysztof Wojciech Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała49 latgdy urodził jej się wnuk (Roman Tabert)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała49 latgdy urodziła jej się wnukczka (Agnieszka Miśkiewicz)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała49 latgdy urodził jej się wnuk (Kamil Dawid Paruszewski)
Danuta Paruszewska z domu Paruszewska miała49 latgdy urodziła jej się wnukczka (Marta Bodych)
Lech Paruszewski miał49 latgdy urodziła mu się wnukczka (Joanna Łakoma)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała49 latgdy urodził jej się wnuk (Grzegorz Balicki)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała49 latgdy urodziła jej się wnukczka (Małgorzata Bodych z domu Paruszewska)
Zbigniew Szarf miał49 latgdy urodził mu się wnuk (Jerzy Bruno Szarf)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała50 latgdy urodziła jej się wnukczka (Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała50 latgdy urodziła jej się wnukczka (Jolanta Pisula z domu Paruszewska)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała50 latgdy urodził jej się wnuk (Radosław Luboński)
Józef Podymski miał50 latgdy urodziła mu się wnukczka (Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis)
Ludomira Paruszewska z domu Chmielewska miała50 latgdy urodził jej się wnuk (Łukasz Janiak)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała50 latgdy urodził jej się wnuk (Dawid Korbik)
Zenon Stefan Paruszewski miał50 latgdy urodził mu się wnuk (Zbigniew Paruszewski)
Danuta Sieradzka z domu Paruszewska miała50 latgdy urodził jej się wnuk (Sebastian Furtak)
Zygmunt Józef Paruszewski miał50 latgdy urodził mu się wnuk (Mariusz Paruszewski)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała50 latgdy urodziła jej się wnukczka (Amelia Kiełbowska)
Zenon Stefan Paruszewski miał50 latgdy urodził mu się wnuk (Grzegorz Sieradzki)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała50 latgdy urodziła jej się wnukczka (Marcelina Tabert)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała50 latgdy urodził jej się wnuk (Zbigniew Miśkiewicz)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał50 latgdy urodziła mu się wnukczka (Magdalena Orzechowska)
Barbara Szarf z domu Rozumek miała50 latgdy urodziła jej się wnukczka (Antonina Matylda Szarf)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał50 latgdy urodził mu się wnuk (Piotr Paruszewski)
Gertruda Paruszewska z domu Kołodziej miała51 latgdy urodziła jej się wnukczka (Marianna Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała51 latgdy urodziła jej się wnukczka (Krystyna Balicka z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała51 latgdy urodził jej się wnuk (Lech Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała51 latgdy urodziła jej się wnukczka (Halina Jeziorska z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała51 latgdy urodził jej się wnuk (Zbigniew Romuald Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała51 latgdy urodziła jej się wnukczka (Hanna Paruszewska)
Ryszard Paruszewski miał51 latgdy urodził mu się wnuk (Radosław Luboński)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała51 latgdy urodziła jej się wnukczka (Michalina Kiełbasa z domu Paruszewska)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał51 latgdy urodził mu się wnuk (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała51 latgdy urodził jej się wnuk (Sergiusz Ignacy Rzepka)
Stanisław Kubis miał51 latgdy urodziła mu się wnukczka (Jolanta Pisula z domu Paruszewska)
Ryszard Paruszewski miał51 latgdy urodził mu się wnuk (Dawid Korbik)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała51 latgdy urodziła jej się wnukczka (Maja Paruszewska)
Zdzisław Paruszewski miał51 latgdy urodził mu się wnuk (Patryk Kurlapski)
Zygmunt Józef Paruszewski miał51 latgdy urodziła mu się wnukczka (Anna Łakoma z domu Paruszewska)
Zbigniew Romuald Paruszewski miał51 latgdy urodziła mu się wnukczka (Marta Bodych)
Henryk Paruszewski miał51 latgdy urodził mu się wnuk (Mariusz Miśkiewicz)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała51 latgdy urodził jej się wnuk (Dymitr Konstanty Paruszewski)
Jerzy Paruszewski miał51 latgdy urodziła mu się wnukczka (Joanna Anielak z domu Janiak)
Józef Podymski miał52 latagdy urodził mu się wnuk (Narcyz Kubis)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała52 latagdy urodził jej się wnuk (Jan Paruszewski)
Zenon Stefan Paruszewski miał52 latagdy urodził mu się wnuk (Marcin Sieradzki)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał52 latagdy urodziła mu się wnukczka (Antonina Matylda Szarf)
Stanisław Kubis miał52 latagdy urodził mu się wnuk (Zbigniew Romuald Paruszewski)
Henryk Paruszewski miał52 latagdy urodził mu się wnuk (Robert Balicki)
Wanda Janiak miała52 latagdy urodziła jej się wnukczka (Gabriela Janiak)
Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski miał52 latagdy urodziła mu się wnukczka (Joanna Tomaszewska)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała52 latagdy urodził jej się wnuk (Patryk Balicki)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała52 latagdy urodziła jej się wnukczka (Małgorzata Miśkiewicz)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała52 latagdy urodził jej się wnuk (Jan Miśkiewicz)
Jolanta Pisula z domu Paruszewska miała52 latagdy urodził jej się wnuk (Patryk Balicki)
Henryk Paruszewski miał52 latagdy urodził mu się wnuk (Roman Tabert)
Henryk Paruszewski miał52 latagdy urodziła mu się wnukczka (Agnieszka Miśkiewicz)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała52 latagdy urodziła jej się wnukczka (Antonina Matylda Szarf)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała53 latagdy urodził jej się wnuk (Zdzisław Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała53 latagdy urodził jej się wnuk (Jerzy Paruszewski)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała53 latagdy urodził jej się wnuk (Konstanty Paruszewski)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała53 latagdy urodziła jej się wnukczka (Weronika Wiśniewska z domu Paruszewska)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał53 latagdy urodził mu się wnuk (Kamil Dawid Paruszewski)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała53 latagdy urodził jej się wnuk (Dawid Tabert)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała53 latagdy urodziła jej się wnukczka (Aneta Regulska z domu Balicka)
Henryk Paruszewski miał53 latagdy urodził mu się wnuk (Grzegorz Balicki)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała53 latagdy urodziła jej się wnukczka (Pola Wiktoria Rzepka)
Jan Kanty Paruszewski miał53 latagdy urodził mu się wnuk (Stanisław Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała54 latagdy urodził jej się wnuk (Krzysztof Wojciech Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała54 latagdy urodził jej się wnuk (Marcin Tabert)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał54 latagdy urodziła mu się wnukczka (Amelia Kiełbowska)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał54 latagdy urodziła mu się wnukczka (Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała54 latagdy urodził jej się wnuk (Henryk Paruszewski)
Ryszard Miśkiewicz miał54 latagdy urodził mu się wnuk (Patryk Balicki)
Zenon Stefan Paruszewski miał54 latagdy urodziła mu się wnukczka (Ilona Sieradzka)
Henryk Paruszewski miał54 latagdy urodził mu się wnuk (Zbigniew Miśkiewicz)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał54 latagdy urodził mu się wnuk (Sergiusz Ignacy Rzepka)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała54 latagdy urodziła jej się wnukczka (Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska)
Gertruda Paruszewska z domu Kołodziej miała55 latgdy urodził jej się wnuk (Kazimierz Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała55 latgdy urodziła jej się wnukczka (Zofia Paruszewska)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała55 latgdy urodził jej się wnuk (Józef Paruszewski)
Ludomira Paruszewska z domu Chmielewska miała55 latgdy urodziła jej się wnukczka (Joanna Anielak z domu Janiak)
Katarzyna Górczyńska z domu Szymankiewicz miała55 latgdy urodził jej się wnuk (Julian Paruszewski)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał55 latgdy urodziła mu się wnukczka (Maja Paruszewska)
Zbigniew Szarf miał55 latgdy urodziła mu się wnukczka (Antonina Matylda Szarf)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała55 latgdy urodziła jej się wnukczka (Dominika Korbik)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał55 latgdy urodziła mu się wnukczka (Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska)
Wanda Janiak miała55 latgdy urodziła jej się wnukczka (Michalina Anielak)
Danuta Paruszewska z domu Paruszewska miała55 latgdy urodziła jej się wnukczka (Maja Anna Paruszewska)
Barbara Szarf z domu Rozumek miała55 latgdy urodził jej się wnuk (Ignacy Tomasz Szarf)
Stanisław Kubis miał55 latgdy urodził mu się wnuk (Krzysztof Wojciech Paruszewski)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała55 latgdy urodził jej się wnuk (Zygmunt Józef Paruszewski)
Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska miała55 latgdy urodziła jej się wnukczka (Nadia Kiełbowska)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała56 latgdy urodził jej się wnuk (Adrian Luboński)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała56 latgdy urodziła jej się wnukczka (Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska)
Jan Kanty Paruszewski miał56 latgdy urodził mu się wnuk (Jan Paruszewski)
Henryk Paruszewski miał56 latgdy urodziła mu się wnukczka (Małgorzata Miśkiewicz)
Henryk Paruszewski miał56 latgdy urodził mu się wnuk (Jan Miśkiewicz)
Ryszard Paruszewski miał56 latgdy urodziła mu się wnukczka (Dominika Korbik)
Danuta Paruszewska z domu Paruszewska miała56 latgdy urodził jej się wnuk (Bartosz Paruszewski)
Zygmunt Józef Paruszewski miał56 latgdy urodził mu się wnuk (Michał Oliwa)
Henryk Paruszewski miał56 latgdy urodziła mu się wnukczka (Aneta Regulska z domu Balicka)
Adam Paruszewski miał57 latgdy urodził mu się wnuk (Karol Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała57 latgdy urodziła jej się wnukczka (Danuta Sieradzka z domu Paruszewska)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała57 latgdy urodziła jej się wnukczka (Michalina Kiełbasa z domu Paruszewska)
Ryszard Paruszewski miał57 latgdy urodził mu się wnuk (Adrian Luboński)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał57 latgdy urodził mu się wnuk (Ignacy Tomasz Szarf)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała57 latgdy urodziła jej się wnukczka (Michalina Tabert)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał57 latgdy urodziła mu się wnukczka (Pola Wiktoria Rzepka)
Józef Paruszewski miał57 latgdy urodziła mu się wnukczka (Jadwiga Tabert z domu Paruszewska)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała57 latgdy urodziła jej się wnukczka (Ewa Miśkiewicz)
Zenon Stefan Paruszewski miał57 latgdy urodził mu się wnuk (Jan Paruszewski)
Piotr Paruszewski miał57 latgdy urodziła mu się wnukczka (Maryanna Paruszewska)
Henryk Paruszewski miał57 latgdy urodził mu się wnuk (Marcin Tabert)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała57 latgdy urodził jej się wnuk (Przemysław Hernes)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała57 latgdy urodził jej się wnuk (Ignacy Tomasz Szarf)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała57 latgdy urodził jej się wnuk (Jerzy Paruszewski)
Zbigniew Romuald Paruszewski miał57 latgdy urodziła mu się wnukczka (Maja Anna Paruszewska)
Adam Paruszewski miał58 latgdy urodził mu się wnuk (Jan Kanty Paruszewski)
Jan Kanty Paruszewski miał58 latgdy urodziła mu się wnukczka (Weronika Wiśniewska z domu Paruszewska)
Piotr Paruszewski miał58 latgdy urodził mu się wnuk (Walenty Paruszewski)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała58 latgdy urodziła jej się wnukczka (Marta Miśkiewicz)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała58 latgdy urodził jej się wnuk (Tomasz Hernes)
Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska miała58 latgdy urodził jej się wnuk (Szymon Miśkiewicz)
Jadwiga Tabert z domu Paruszewska miała58 latgdy urodziła jej się wnukczka (Kamila Tabert)
Zbigniew Romuald Paruszewski miał58 latgdy urodził mu się wnuk (Bartosz Paruszewski)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał58 latgdy urodził mu się wnuk (Jakub Jerzy Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała59 latgdy urodziła jej się wnukczka (Barbara Oliwa z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała59 latgdy urodził jej się wnuk (Stanisław Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała59 latgdy urodził jej się wnuk (Zygmunt Paruszewski)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała59 latgdy urodził jej się wnuk (Konstanty Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała59 latgdy urodził jej się wnuk (Andrzej Miśkiewicz)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał59 latgdy urodziła mu się wnukczka (Lena Paruszewski Parra)
Krzysztof Wojciech Paruszewski miał59 latgdy urodziła mu się wnukczka (Nadia Kiełbowska)
Jan Kanty Paruszewski miał59 latgdy urodził mu się wnuk (Józef Paruszewski)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała59 latgdy urodził jej się wnuk (Jakub Jerzy Paruszewski)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała59 latgdy urodził jej się wnuk (Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała60 latgdy urodził jej się wnuk (Mirosław Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała60 latgdy urodził jej się wnuk (Roman Paruszewski)
Zbigniew Szarf miał60 latgdy urodził mu się wnuk (Ignacy Tomasz Szarf)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała60 latgdy urodziła jej się wnukczka (Jessica Lubońska)
Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak miała60 latgdy urodziła jej się wnukczka (Lena Paruszewski Parra)
Józef Paruszewski miał60 latgdy urodziła mu się wnukczka (Wanda Janiak)
Ryszard Miśkiewicz miał60 latgdy urodziła mu się wnukczka (Marta Miśkiewicz)
Józef Paruszewski miał60 latgdy urodziła mu się wnukczka (Jolanta Pisula z domu Paruszewska)
Józef Paruszewski miał60 latgdy urodziła mu się wnukczka (Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska)
Ryszard Miśkiewicz miał60 latgdy urodził mu się wnuk (Szymon Miśkiewicz)
Adam Paruszewski miał61 latgdy urodził mu się wnuk (Tomasz Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała61 latgdy urodziła jej się wnukczka (Aldona Hernes z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała61 latgdy urodził jej się wnuk (Paweł Paruszewski)
Maryanna Paruszewska z domu Tama miała61 latgdy urodził jej się wnuk (Julian Paruszewski)
Ryszard Paruszewski miał61 latgdy urodziła mu się wnukczka (Jessica Lubońska)
Henryk Paruszewski miał61 latgdy urodziła mu się wnukczka (Ewa Miśkiewicz)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała61 latgdy urodziła jej się wnukczka (Dorota Korbik)
Józef Paruszewski miał61 latgdy urodził mu się wnuk (Zbigniew Romuald Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała61 latgdy urodził jej się wnuk (Henryk Paruszewski)
Henryk Paruszewski miał61 latgdy urodził mu się wnuk (Przemysław Hernes)
Józef Paruszewski miał61 latgdy urodził mu się wnuk (Lech Paruszewski)
Józef Paruszewski miał61 latgdy urodziła mu się wnukczka (Krystyna Balicka z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała62 latagdy urodziła jej się wnukczka (Grażyna Jankowiak z domu Paruszewska)
Józef Paruszewski miał62 latagdy urodziła mu się wnukczka (Hanna Paruszewska)
Jan Kanty Paruszewski miał62 latagdy urodziła mu się wnukczka (Michalina Kiełbasa z domu Paruszewska)
Karol Górczyński miał62 latagdy urodził mu się wnuk (Stanisław Paruszewski)
Józef Paruszewski miał62 latagdy urodziła mu się wnukczka (Halina Jeziorska z domu Paruszewska)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała62 latagdy urodził jej się wnuk (Zenon Stefan Paruszewski)
Henryk Paruszewski miał62 latagdy urodził mu się wnuk (Tomasz Hernes)
Walenty Paruszewski miał62 latagdy urodził mu się wnuk (Henryk Paruszewski)
Ryszard Paruszewski miał62 latagdy urodziła mu się wnukczka (Dorota Korbik)
Zygmunt Józef Paruszewski miał62 latagdy urodziła mu się wnukczka (Marta Oliwa)
Henryk Paruszewski miał62 latagdy urodził mu się wnuk (Andrzej Miśkiewicz)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała62 latagdy urodził jej się wnuk (Zygmunt Józef Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała63 latagdy urodziła jej się wnukczka (Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska)
Jan Kanty Paruszewski miał63 latagdy urodził mu się wnuk (Konstanty Paruszewski)
Józef Paruszewski miał63 latagdy urodził mu się wnuk (Zdzisław Paruszewski)
Józef Paruszewski miał63 latagdy urodził mu się wnuk (Jerzy Paruszewski)
Wilchelmina Zeidler z domu Kranych miała64 latagdy urodziła jej się wnukczka (Jadwiga Tabert z domu Paruszewska)
Walenty Paruszewski miał64 latagdy urodził mu się wnuk (Zygmunt Józef Paruszewski)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała64 latagdy urodził jej się wnuk (Piotr Hernes)
Paulina Paruszewska z domu Świerk miała64 latagdy urodziła jej się wnukczka (Linda Paruszewska)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała64 latagdy urodził jej się wnuk (Arkadiusz Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała64 latagdy urodził jej się wnuk (Jerzy Paruszewski)
Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski miał64 latagdy urodził mu się wnuk (Emil Krzysztof Paruszewski)
Adam Paruszewski miał65 latgdy urodziła mu się wnukczka (Marianna Paruszewska)
Karol Górczyński miał65 latgdy urodził mu się wnuk (Jan Paruszewski)
Józef Paruszewski miał65 latgdy urodził mu się wnuk (Krzysztof Wojciech Paruszewski)
Jerzy Paruszewski miał65 latgdy urodziła mu się wnukczka (Izabela Jeziorska)
Ryszard Paruszewski miał65 latgdy urodziła mu się wnukczka (Linda Paruszewska)
Józef Paruszewski miał65 latgdy urodziła mu się wnukczka (Zofia Paruszewska)
Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis miała65 latgdy urodził jej się wnuk (Emil Krzysztof Paruszewski)
Walenty Paruszewski miał65 latgdy urodził mu się wnuk (Jerzy Paruszewski)
Stanisław Paruszewski miał66 latgdy urodził mu się wnuk (Roman Kanafa)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała66 latgdy urodził jej się wnuk (Bogdan Paruszewski)
Karol Górczyński miał66 latgdy urodziła mu się wnukczka (Weronika Wiśniewska z domu Paruszewska)
Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler miała66 latgdy urodziła jej się wnukczka (Monika Hernes)
Jan Kanty Paruszewski miał66 latgdy urodził mu się wnuk (Julian Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała66 latgdy urodził jej się wnuk (Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała67 latgdy urodziła jej się wnukczka (Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała67 latgdy urodził jej się wnuk (Dariusz Paruszewski)
Wilchelmina Zeidler z domu Kranych miała68 latgdy urodziła jej się wnukczka (Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska)
Karol Górczyński miał68 latgdy urodził mu się wnuk (Józef Paruszewski)
Walenty Paruszewski miał68 latgdy urodził mu się wnuk (Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski)
Adam Paruszewski miał69 latgdy urodził mu się wnuk (Kazimierz Paruszewski)
Wilchelmina Zeidler z domu Kranych miała69 latgdy urodziła jej się wnukczka (Krystyna Balicka z domu Paruszewska)
Ludomira Paruszewska z domu Chmielewska miała69 latgdy urodziła jej się wnukczka (Izabela Jeziorska)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała69 latgdy urodził jej się wnuk (Ryszard Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała69 latgdy urodził jej się wnuk (Zenon Stefan Paruszewski)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała69 latgdy urodził jej się wnuk (Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski)
Karol Górczyński miał70 latgdy urodziła mu się wnukczka (Michalina Kiełbasa z domu Paruszewska)
Walenty Paruszewski miał70 latgdy urodził mu się wnuk (Ryszard Paruszewski)
Walenty Paruszewski miał70 latgdy urodził mu się wnuk (Zenon Stefan Paruszewski)
Walentyna Paruszewska z domu Borowska miała71 latgdy urodził jej się wnuk (Mariusz Paruszewski)
Karol Górczyński miał72 latagdy urodził mu się wnuk (Konstanty Paruszewski)
Józefa Borowska z domu Bukowiecka miała74 latagdy urodził jej się wnuk (Gabriel Paruszewski)
Robert Zeidler miał74 latagdy urodziła mu się wnukczka (Jadwiga Tabert z domu Paruszewska)
Karol Górczyński miał74 latagdy urodził mu się wnuk (Julian Paruszewski)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała76 latgdy urodził jej się wnuk (Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski)
Walenty Paruszewski miał77 latgdy urodził mu się wnuk (Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski)
Robert Zeidler miał78 latgdy urodziła mu się wnukczka (Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska)
Wilchelmina Zeidler z domu Kranych miała78 latgdy urodził jej się wnuk (Mirosław Paruszewski)
Robert Zeidler miał79 latgdy urodziła mu się wnukczka (Krystyna Balicka z domu Paruszewska)
Wilchelmina Zeidler z domu Kranych miała79 latgdy urodziła jej się wnukczka (Aldona Hernes z domu Paruszewska)
Wilchelmina Zeidler z domu Kranych miała80 latgdy urodziła jej się wnukczka (Grażyna Jankowiak z domu Paruszewska)
Apolonia Paruszewska z domu Górczyńska miała81 latgdy urodził jej się wnuk (Gabriel Paruszewski)
Walenty Paruszewski miał82 latagdy urodził mu się wnuk (Gabriel Paruszewski)
Znaleziono 294 narodziny wnuków, dla których można było ustalić wiek dziadka lub babci w takiej chwili (znana data narodzin osoby i jej wnuków). Średnia wieku zostania dziadkiem u mężczyzn wynosi 57 lat, zaś zostania babcią u kobiet 54 lata.
Stworzono w aplikacji JSFamilia