dziadek po mieczu:
 
babcia po mieczu:
 
dziadek po kądzieli:
Jan Bukowiecki
babcia po kądzieli:
Katarzyna Kozłowska

Walentyna Paruszewska z domu Borowska

  Walentyna Paruszewska z domu Borowska Walentyna urodziła się w 1898 r., a zmarła w 1988 r. (Dolne Grądy)

żyła 90 lat; urodziła się 114 lat temu, a zmarła 24 lata temu (obliczenia na dzień 17.05.2012); jej matka miała 32 lata w chwili jej narodzin; Walentyna miała 45 lat, gdy zmarła jej matka
mąż:
Józef Paruszewski (starszy 11 lat)
dzieci:
Walentyna miała 7 synów
Pierwsze dziecko urodziło się, jak Walentyna miała 22 lata,
a ostatnie — jak miała 42 lata

Notatki

Wykres potomków

Walentyna Paruszewska z domu Borowska (1898 — 1988)
Józef Paruszewski (1887 — 1954)

├──> Henryk Paruszewski (1920 — 1986)
│     Olga Anna Paruszewska z domu Zeidler (1924 — 2008)
│     │
│     ├──> Jadwiga Tabert z domu Paruszewska (1944)
│     │     Mieczysław Tabert
│     │     │
│     │     ├──> Teresa Przebieracz z domu Tabert (1965)
│     │     │     Roman Przebieracz
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Edyta Przebieracz (1984)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Anna Przebieracz (1986)
│     │     │     │     Maciej Sroka
│     │     │     │     │
│     │     │     │     └──> Amelia Sroka (2006)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Piotr Przebieracz (1989)
│     │     │
│     │     ├──> Krzysztof Tabert (1968)
│     │     │     Małgorzata Tabert z domu Gaca
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Katarzyna Tabert (1992)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Marcelina Tabert (1995)
│     │     │
│     │     ├──> Roman Tabert (1973)
│     │     │     Sylwia Tabert z domu Orchowska
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Dawid Tabert (1998)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Kamila Tabert (2003)
│     │     │
│     │     └──> Marcin Tabert (1978)
│     │          Anita Tabert z domu Kwiecińska
│     │          │
│     │          └──> Michalina Tabert (2002)
│     │
│     ├──> Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska (1948)
│     │     Ryszard Miśkiewicz (1946)
│     │     │
│     │     ├──> Mariusz Miśkiewicz (1972)
│     │     │     Kamila Sukiennik
│     │     │     │
│     │     │     └──> Marta Miśkiewicz (2006)
│     │     │
│     │     ├──> Agnieszka Miśkiewicz (1973)
│     │     │
│     │     ├──> Zbigniew Miśkiewicz (1975)
│     │     │
│     │     ├──> Małgorzata Miśkiewicz (1977)
│     │     │     Artur Balicki (1969)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Patryk Balicki (2000)
│     │     │
│     │     ├──> Jan Miśkiewicz (1977)
│     │     │     Karolina Chyżyk
│     │     │     │
│     │     │     └──> Szymon Miśkiewicz (2006)
│     │     │
│     │     ├──> Ewa Miśkiewicz (1981)
│     │     │
│     │     └──> Andrzej Miśkiewicz (1983)
│     │
│     ├──> Krystyna Balicka z domu Paruszewska (1949 — 1998)
│     │     Marian Balicki
│     │     │
│     │     ├──> Renata Cierzniak z domu Balicka (1968)
│     │     │     Jerzy Cierzniak
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Patryk Cierzniak (1991)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Łukasz Cierzniak (1993)
│     │     │
│     │     ├──> Robert Balicki (1972)
│     │     │     Beata Balicka z domu Walczak
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Patrycja Balicka (1991)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Magdalena Balicka (1995)
│     │     │
│     │     ├──> Grzegorz Balicki (1974)
│     │     │     Agnieszka Balicka z domu Tomalak
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Piotr Balicki (2002)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Paweł Balicki (2005)
│     │     │
│     │     └──> Aneta Regulska z domu Balicka (1977)
│     │          Marcin Regulski
│     │          │
│     │          └──> Dominik Regulski (1997)
│     │
│     ├──> Mirosław Paruszewski (1958)
│     │
│     ├──> Aldona Hernes z domu Paruszewska (1959)
│     │     Wojciech Hernes (2010)
│     │     │
│     │     ├──> Przemysław Hernes (1982)
│     │     │
│     │     ├──> Tomasz Hernes (1983)
│     │     │
│     │     ├──> Piotr Hernes (1988)
│     │     │
│     │     └──> Monika Hernes (1990)
│     │
│     └──> Grażyna Jankowiak z domu Paruszewska (1960)
│          1. Jerzy Dądaj ()
│          2. (2005) Andrzej Jankowiak (1954)
│          │
│          {1} Jerzy Dądaj:
│          │
│          └──> Arkadiusz Paruszewski (1988)

├──> Zygmunt Józef Paruszewski (1922 — 1989)
│     Wanda Paruszewska z domu Woźniak
│     │
│     ├──> Lech Paruszewski (1949 — 2006)
│     │     (1971) Grażyna Paruszewska z domu Bartczak
│     │     │
│     │     ├──> Mariusz Paruszewski (1972 — 2005)
│     │     │     Krystyna Paruszewska z domu Kolińska
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Dariusz Paruszewski (1992)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Andrzej Paruszewski (1994)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Bartosz Paruszewski (1997)
│     │     │
│     │     └──> Anna Łakoma z domu Paruszewska (1973)
│     │          Tomasz Łakomy
│     │          │
│     │          ├──> Damian Łakomy (1993)
│     │          │
│     │          ├──> Marcin Łakomy (1998)
│     │          │
│     │          └──> Joanna Łakoma (1998)
│     │
│     └──> Barbara Oliwa z domu Paruszewska (1957)
│          Stanisław Oliwa
│          │
│          ├──> Michał Oliwa (1978)
│          │
│          └──> Marta Oliwa (1984)

├──> Jerzy Paruszewski (1924 — 2002)
│     Ludomira Paruszewska z domu Chmielewska (1920 — 1991)
│     │
│     ├──> Wanda Janiak (1947)
│     │     Mieczysław Janiak
│     │     │
│     │     ├──> Łukasz Janiak (1970)
│     │     │     Grażyna Janiak z domu Niechcielska
│     │     │     │
│     │     │     └──> Gabriela Janiak (2000)
│     │     │
│     │     └──> Joanna Anielak z domu Janiak (1975)
│     │          Edwin Anielak
│     │          │
│     │          └──> Michalina Anielak (2003)
│     │
│     └──> Halina Jeziorska z domu Paruszewska (1949 — 2000)
│          Stefan Jeziorski
│          │
│          └──> Izabela Jeziorska (1989 — 1991)

├──> Franciszek Lech „Leszek” Paruszewski (1926 — 1995)
│     (1947) Krystyna Helena Paruszewska z domu Kubis (1925 — 1993)
│     │
│     ├──> Jolanta Pisula z domu Paruszewska (1948 — 2004)
│     │     (1968) Henryk Balicki
│     │     │
│     │     └──> Artur Balicki (1969)
│     │          1. (1991) Jolanta Balicka z domu Szymczak (1970)
│     │          2. Małgorzata Miśkiewicz (1977)
│     │          │
│     │          {1} Jolanta Balicka z domu Szymczak:
│     │          │
│     │          ├──> Radosław Balicki (1995)
│     │          │
│     │          {2} Małgorzata Miśkiewicz:
│     │          │
│     │          └──> gałąź powtarza się, zobacz: Małgorzata Miśkiewicz
│     │                Walentyna Paruszewska z domu Borowska — wspólny przodek
│     │                 Henryk Paruszewski
│     │                  Alicja Miśkiewicz z domu Paruszewska
│     │                   Małgorzata Miśkiewicz
│     │
│     ├──> Zbigniew Romuald Paruszewski (1949)
│     │     (1970) Danuta Paruszewska z domu Paruszewska (1951)
│     │     │
│     │     ├──> Arkadiusz Paruszewski (1972)
│     │     │     Julianna Zimna (1982)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Maja Anna Paruszewska (2006)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Bartosz Paruszewski (2007)
│     │     │
│     │     └──> Małgorzata Bodych z domu Paruszewska (1975)
│     │          Michał Bodych (1977)
│     │          │
│     │          └──> Marta Bodych (2000)
│     │
│     └──> Krzysztof Wojciech Paruszewski (1952)
│          1. (1972) Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak (1951)
│          2. (1990) Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska (1956)
│          │
│          {1} Anna Paruszewska-Czajkowska z domu Nowak:
│          │
│          ├──> Maria Joanna Szarf z domu Paruszewska (1973)
│          │     (1996) Tomasz Szarf (1973)
│          │     │
│          │     ├──> Jerzy Bruno Szarf (1999)
│          │     │
│          │     ├──> Antonina Matylda Szarf (2004)
│          │     │
│          │     └──> Ignacy Tomasz Szarf (2009)
│          │
│          ├──> Dymitr Konstanty Paruszewski (1977)
│          │     María Parra Segarra
│          │     │
│          │     └──> Lena Paruszewski Parra (2012)
│          │
│          {2} Irmina Sławomira Wrońska z domu Wrońska:
│          │
│          ├──> Julia Monika Rzepka z domu Paruszewska (1980)
│          │     (2005) Bartosz Rzepka (1979)
│          │     │
│          │     ├──> Sergiusz Ignacy Rzepka (2007)
│          │     │
│          │     └──> Pola Wiktoria Rzepka (2010)
│          │
│          ├──> Kaja Luiza Kiełbowska z domu Paruszewska (1981)
│          │     (2006) Marcin Kiełbowski (1982)
│          │     │
│          │     ├──> Amelia Kiełbowska (2006)
│          │     │
│          │     └──> Nadia Kiełbowska (2012)
│          │
│          ├──> Jakub Jerzy Paruszewski (1985)
│          │     (2007) Monika Paruszewska z domu Kowalak (1982)
│          │     │
│          │     ├──> Kamil Dawid Paruszewski (2005)
│          │     │
│          │     └──> Maja Paruszewska (2007)
│          │
│          └──> Emil Krzysztof Paruszewski (1991)

├──> Zenon Stefan Paruszewski (1928 — 1988)
│     Stanisława Paruszewska z domu Jankowska
│     │
│     ├──> Hanna Paruszewska (1949 — 1949)
│     │
│     ├──> Zdzisław Paruszewski (1951)
│     │     Sabina Paruszewska z domu Tobolska
│     │     │
│     │     ├──> Arleta Kurlapska z domu Paruszewska (1976)
│     │     │     Rafał Kurlapski (1978)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Kamila Kurlapska (2000)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Patryk Kurlapski (2002)
│     │     │
│     │     ├──> Zbigniew Paruszewski (1978 — 2001)
│     │     │
│     │     ├──> Jan Paruszewski (1986 — 1986)
│     │     │
│     │     └──> Dominika Paruszewska (1988)
│     │
│     ├──> Jerzy Paruszewski (1951 — 1951)
│     │
│     ├──> Zofia Paruszewska (1953 — 1953)
│     │
│     ├──> Danuta Sieradzka z domu Paruszewska (1955)
│     │     Jan Sieradzki
│     │     │
│     │     ├──> Alicja Furtak z domu Sieradzka (1977)
│     │     │     Mariusz Furtak
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Michał Furtak (1997)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Barbara Furtak (1999)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Mateusz Furtak (1999)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Tomasz Furtak (2000)
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Karolina Furtak (2004)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Sebastian Furtak (2006)
│     │     │
│     │     ├──> Grzegorz Sieradzki (1979)
│     │     │
│     │     ├──> Marcin Sieradzki (1980 — 2005)
│     │     │
│     │     ├──> Ilona Sieradzka (1983 — 1983)
│     │     │
│     │     ├──> Paulina Sieradzka (1989)
│     │     │
│     │     └──> Klaudia Sieradzka (1991)
│     │
│     ├──> Stanisław Paruszewski (1957)
│     │     Irena Szulc
│     │     │
│     │     └──> Anna Maria Paruszewska (1996 — 1996)
│     │
│     └──> Zygmunt Paruszewski (1957)
│          Teresa Paruszewska z domu Tobolska
│          │
│          └──> Robert Paruszewski (1989)

├──> Zdzisław Antoni „Sławek” Paruszewski (1935 — 1988)
│     Halina Paruszewska z domu Nowakowska
│     │
│     ├──> Roman Paruszewski (1958)
│     │     Zofia Paruszewska z domu Szczepaniak
│     │     │
│     │     ├──> Piotr Paruszewski (1986)
│     │     │
│     │     ├──> Błażej Paruszewski (1988)
│     │     │
│     │     └──> Lilianna Paruszewska (1996)
│     │
│     ├──> Paweł Paruszewski (1959)
│     │     Renata Paruszewska z domu Matysiak
│     │     │
│     │     ├──> Tomasz Paruszewski (1990)
│     │     │
│     │     └──> Aleksandra Paruszewska (1994)
│     │
│     ├──> Hanna Tomaszewska z domu Paruszewska (1961)
│     │     Wojciech Tomaszewski
│     │     │
│     │     ├──> Monika Koprowska z domu Paruszewska (1982)
│     │     │     Krzysztof Koprowski
│     │     │     │
│     │     │     ├──> Małgorzata Musiałowska (2000)
│     │     │     │
│     │     │     └──> Marta Koprowska (2004)
│     │     │
│     │     ├──> Andrzej Tomaszewski (1984)
│     │     │
│     │     ├──> Joanna Tomaszewska (1988)
│     │     │
│     │     ├──> Arkadiusz Tomaszewski (1993)
│     │     │
│     │     └──> Katarzyna Tomaszewska (1997)
│     │
│     └──> Mirosława Orzechowska z domu Paruszewska (1965)
│          Jacek Orzechowski
│          │
│          ├──> Magdalena Orzechowska (1986)
│          │
│          ├──> Anna Orzechowska (1988)
│          │
│          ├──> Sławomir Orzechowski (1992 — 1992)
│          │
│          └──> Przemysław Orzechowski (1993)

└──> Gabriel Paruszewski (1940 — 1990)
     Czesława Paruszewska z domu Skokowska
     │
     ├──> Bogdan Paruszewski (1964)
     │     Ewa Paruszewska z domu Lewandowska
     │     │
     │     ├──> Katarzyna Paruszewska (1985)
     │     │
     │     └──> Mikołaj Paruszewski (2000)
     │
     ├──> Dariusz Paruszewski (1965)
     │     Bożena Paruszewska z domu Dutkiewicz
     │     │
     │     ├──> Romualda Paruszewska (1991)
     │     │
     │     └──> Jakub Paruszewski (1992)
     │
     └──> Mariusz Paruszewski (1969)
          Małgorzata Paruszewska z domu Jasińska
          │
          └──> Krzysztof Paruszewski (1993)

Lista zdarzeń

Identyfikator rekordu: i19 /+
Ostatnie zmiany: 12.12.2006
Zmiana danych
Stworzono w aplikacji JSFamilia